3902 838 0917 مشاوره

فرم شکواییه و لوایح

مشخصات درخواست کننده

نام و نام خانوادگی : *  

شماره تماس : *  

مشخصات خواهان

نام و نام خانوادگی : *  

شماره تماس : *  

آدرس : *  

مشخصات خوانده

نام و نام خانوادگی : *  

شماره تماس : *  

آدرس : *  

شعبه دادگاه / دادسرا :

شرح درخواست : *  

آپلود مدارک و اسناد :

آپلود آراء قضایی :

آپلود سایر موارد :


مبلغ پیش پرداخت : 200.000 تومان

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز، معالی آباد، نبش خیابان رهبرماه، مجتمع تجاری آفتاب فارس، طبقه 3 اداری، واحد 510

شماره تماس : 09178383902 و 07136257743

ساعات کاری :

شنبه تا چهارشنبه : 9:00 صبح الی 18:00 عصر
پنج شنبه ها : 9:00 صبح الی 15:00 ظهر