3902 838 0917 مشاوره
امور قراردادها
تهیه و تنظیم و ویرایش انواع قراردادهای داخلی و بین المللی

تهیه و تنظیم و ویرایش انواع قراردادهای داخلی و بین المللی اعم از:

*      قراردادهای مربوط به شخص ثالث

*      قراردادهای مربوط به فروشنده

*      قراردادهای مربوط به مشتری

شامل خرید و فروش، پیمانکاری، مدیریت پیمان، مضاریه، اجاره، جعاله، کار، مشارکت، مشاوره، ملکی، سهام و دیگر قرردادها

*    دعاوی بین واحدهای تجاری

  • نقض قرارداد
  • مسئولیت مربوط به محصولات
  • تجارت تقلبی
  • نقض شرط مندرج در قرارداد
  • عدم انجام شروط
  • نقض قراردادهای عدم افشا
  • نقض قراردادهای عدم رقابت
  • تغییر قرارداد اجاره
  • قراردادهای مربوط به خدمات

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز، معالی آباد، نبش خیابان رهبرماه، مجتمع تجاری آفتاب فارس، طبقه 3 اداری، واحد 510

شماره تماس : 09178383902 و 07136257743

ساعات کاری :

شنبه تا چهارشنبه : 9:00 صبح الی 18:00 عصر
پنج شنبه ها : 9:00 صبح الی 15:00 ظهر